Rychlý kontakt

Ing. Jan Klícha
IČO: 10342311
En.expert: 0600
Vrchlického 95
Sokolov 35601

tel: 731 937 233
tel: 603 909 194

Email
klichajan@volny.cz
klichajan@seznam.cz
Web
http://expresprojekt.webuje.cz
Domů > Nabídka služeb > Statika staveb

Statika staveb

Novostavby

  Zpracování statické nebo též tzv. konstrukční části projektové dokumentace je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby a je zakotvena ve vyhlášce č. 499/2006. O dokumentaci staveb. Statický výpočet slouží pro návrh a ověření bezpečnosti nosné konstrukce. Hlavní účel výpočtu je ověřit mechanickou únosnost a stabilitu navrhované konstrukce.

Rekonstrukce

  Statický posudek je dokument, ve kterém se na základě odborné prohlídky popíše stávající stav objektu nebo konstrukce a zdokumentují případné poruchy. Dále se určí příčina vzniku poruch a navrhne nápravné řešení. Pro vypracování řádného a kvalitního statického posudku je vždy nutná návštěva statika na místě. Statické posudky jsou naprosto nezbytné, a stavební úřad je vyžaduje, pokaždé je-li zasahováno do nosných části objektu. Dále jsou vhodné v situacích:

 

  • zhodnocení stávajícího stavu nosných konstrukcí budov s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu nebo přestavbu
  • zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití
  • dodatečné přitěžování stropů i stěn
  • statické posudky střech s ohledem na zatížení sněhem
  • vznik trhlin ve stěnách či stropech
  • vznik nadměrných deformacích nosné konstrukce
Podcenění statické části projektu
 

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu