Rychlý kontakt

Ing. Jan Klícha
IČO: 10342311
En.expert: 0600
Vrchlického 95
Sokolov 35601

tel: 731 937 233
tel: 603 909 194

Email
klichajan@volny.cz
klichajan@seznam.cz
Web
http://expresprojekt.webuje.cz
Domů > Nabídka služeb > Energetický audit

Energetický audit

Povinnost vypracovávat energetické audity je stanovena zákonem č.406/2000 Sb., v § 9. Podrobnosti náležitosti energetického auditu jsou pak dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb., která byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb. Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství.

Povinnost vypracovat na své energetické hospodářství energetický audit má :

  • Každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
  • Organizační složka státu, kraje a obce a příspěvkové organizace. Pro tyto instituce je dán limit celkové spotřeby energie 1 500 GJ/rok.
  • Ostatní právnické a fyzické osoby nespadajících do bodu a) a b) jejichž limit celkové spotřeby energie přesahuje hodnotu 35 000 GJ/rok.

Organizace spadající do bodu b) a c) můžou vyjmout, z povinnosti zpracovat energetický audit, objekty, které mají samostatně měřené spotřeby energií a jejichž celková spotřeba nepřesáhne 700 GJ.

Z povinnosti zpracovat energetický audit jsou vyjmuty objekty, u kterých bylo vydáno stavební povolení nebo byla ukončena výstavba do 31.prosince 2001 a kterým byla poskytnuta dotace od ČEA v rámci programu, nebo dotace případně půjčka od SFŽP, MMR nebo MZ.

  Oprávněnou osobou ke zpracování energetického auditu je energetický auditor, který splnil požadavky zákona č.406/2000, § 10.

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu