Rychlý kontakt

Ing. Jan Klícha
IČO: 10342311
En.expert: 0600
Vrchlického 95
Sokolov 35601

tel: 731 937 233
tel: 603 909 194

Email
klichajan@volny.cz
klichajan@seznam.cz
Web
http://expresprojekt.webuje.cz
Domů > Nabídka služeb > Evropské dotační programy

Evropské dotační programy

Operační program životního prostředí

  Operační program Životní prostředí nabízí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech.

  Zabýváme se prioritní osou 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Ta podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu